Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o kursach Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej
drukuj drukuj

Informator o kursach

Nazwa kursuObserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej
Aktualny statusw trakcie rekrutacji
Rodzaj kursukurs
Organizator kursuInstytut Geografii
Koordynatordr hab. Józef Kukulak, prof. UP
tel. 12 662-62-57
E-mailjkukulak@up.krakow.pl
Charakterystyka kursuCelem kursu jest nauka i ćwiczenie umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów wybranych obiektów przyrodniczych oraz sposobów opisu tych obiektów; treści zajęć dotyczą: skał, gleb, wody, topografii i rzeźby terenu.
MiejsceInstytut Geografii
Dla kogo kurs jest przeznaczonyDla nauczycieli przedmiotu geografia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej.
Czas trwania kursu35 godz.
Planowany termin rozpoczęciastyczeń 2019 cztery zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 t
Opłata za kurs400.00 zł
Program kursu
Dodatkowe informacjeWiększość zajęć będzie prowadzona w formie ćwiczeń terenowych w Krakowie i w najbliższej jego okolicy; planuje się zajęcia terenowe o wymiarze 4 godzin zegarowych; opłaty za dojazdy i ewentualne noclegi są we własnym zakresie.
ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE WRÓĆ