Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o kursach
drukuj drukuj

Informator o kursach

Wyników: 45
Nazwa kursu Organizator Koordynator Rozpoczęcie Status
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców Studium Nauki Języka Polskiego, 12-662-6164 dr Agnieszka Jasińska Październik 2017 rekrutacja zakończona
Kurs dziennikarski Studium dziennikarskie UP, 12-662-6147 Studium dziennikarskie UP styczeń 2018 w trakcie rekrutacji
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej Instytut Historii i Archiwistyki UP, 12-662-6182 dr hab. Józef Brynkus/ dr Agnieszka Chłosta- Sikorska Październik 2017 rekrutacja zakończona
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej Instytut Historii i Archiwistyki UP, 12-662-6182 dr hab. Józef Brynkus/ dr Piotr Trojański Październik 2017 rekrutacja zakończona
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, 12-662-6604 mgr Andrzej Ziarko Maj 2017 rekrutacja zakończona
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa Studium Kształcenia Nauczycieli, 12-662-7249 dr Stanisław Kowal Kwiecień 2017 rekrutacja zakończona
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Lidia Zaręba styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Rola błędów w nauczaniu matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Olik- Pawlik
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej) Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Mirosława Sajka styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Elżbieta Urbańska styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
"Matematyka w działaniu"- rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Rożek styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 mgr Barbara Pieronkiewicz styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Joanna Major styczeń 2019 w trakcie rekrutacji

[ poprzednia | 1 | 2 ]