Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o kursach
drukuj drukuj

Informator o kursach

Wyników: 42
Nazwa kursu Organizator Koordynator Rozpoczęcie Status
Kurs z zakresu biblioterapii (IX edycja) Instytut Nauk o Informacji UP, 12-662-6178 dr Wanda Matras- Mastalerz 27 X 2018 w trakcie rekrutacji
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP 3 razy w roku: październik 2018, kwiecień i lipiec 2019 w trakcie rekrutacji
Moduł Kształcenia Nauczycieli Studium Kształcenia Nauczycieli, 12-662-7249 dr Stanisław Kowal Grudzień 2016 rekrutacja zakończona
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa Studium Kształcenia Nauczycieli, 12-662-7249 dr Stanisław Kowal Kwiecień 2017 rekrutacja zakończona
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, 12-662-6604 mgr Andrzej Ziarko Maj 2017 rekrutacja zakończona
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej Instytut Historii i Archiwistyki UP, 12-662-6182 dr hab. Józef Brynkus/ dr Piotr Trojański Październik 2017 rekrutacja zakończona
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej Instytut Historii i Archiwistyki UP, 12-662-6182 dr hab. Józef Brynkus/ dr Agnieszka Chłosta- Sikorska Październik 2017 rekrutacja zakończona
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców Studium Nauki Języka Polskiego, 12-662-6164 dr Agnieszka Jasińska Październik 2017 rekrutacja zakończona
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński październik 2018 w trakcie rekrutacji
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński październik 2018 w trakcie rekrutacji
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Lidia Zaręba październik 2018 w trakcie rekrutacji
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego mgr Aleksander Gołębiewski
tel. 797 996 367
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Joanna Major październik 2018 w trakcie rekrutacji
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 mgr Barbara Pieronkiewicz październik 2018 w trakcie rekrutacji
"Matematyka w działaniu"- rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Rożek październik 2018 w trakcie rekrutacji
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Elżbieta Urbańska październik 2018 w trakcie rekrutacji
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej) Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Mirosława Sajka październik 2018 w trakcie rekrutacji
Rola błędów w nauczaniu matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Olik- Pawlik
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Kurs dziennikarski Studium dziennikarskie UP, 12-662-6147 Studium dziennikarskie UP październik 2018 w trakcie rekrutacji
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik
tel. 12 662 6261
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji Instytut Geografii dr Paweł Struś
tel. 126626262, 695529217
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii Anna Wolska
Agnieszka Ciurej
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Instytut Geografii dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
tel. 12 662-6251
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik
tel. 12 662-6261
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik październik 2018 w trakcie rekrutacji
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof.UP
dr hab. Anna Wolska, prof.UP
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym Instytut Geografii dr Wioletta Kilar
dr Tomasz Rachwał
tel. 12 662 6255
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof.UP
dr Agnieszka Ciurej
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof.UP
dr hab. Anna Wolska, prof.UP
październik 2018 w trakcie rekrutacji
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej Instytut Geografii dr Wioletta Kilar
tel. 12 662 6255
październik 2018 w trakcie rekrutacji

[ 1 | 2 | następna ]