Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o kursach
drukuj drukuj

Informator o kursach

Wyników: 45
Nazwa kursu Organizator Koordynator Rozpoczęcie Status
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Lidia Zaręba styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego mgr Aleksander Gołębiewski
tel. 797 996 367
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Programowanie w języku Scratch Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego dr Wioletta Skrzypek 16.01.2019 w trakcie rekrutacji
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Joanna Major styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 mgr Barbara Pieronkiewicz styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
"Matematyka w działaniu"- rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Rożek styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Elżbieta Urbańska styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej) Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Mirosława Sajka styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Rola błędów w nauczaniu matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Olik- Pawlik
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Kurs dziennikarski Studium dziennikarskie UP, 12-662-6147 Studium dziennikarskie UP styczeń 2018 w trakcie rekrutacji
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP 3 razy w roku: październik 2018, kwiecień i lipiec 2019 w trakcie rekrutacji
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik
tel. 12 662 6261
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji Instytut Geografii dr Paweł Struś
tel. 126626262, 695529217
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii Anna Wolska
Agnieszka Ciurej
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej Instytut Geografii dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
tel. 12 662-62-57
styczeń 2019 cztery zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 t w trakcie rekrutacji
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Instytut Geografii dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
tel. 12 662-6251
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik
tel. 12 662-6261
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej Instytut Geografii dr hab. Danuta Piróg, prof. UP styczeń 2019 (1 kurs w miesiącu, po zebraniu się grupy) w trakcie rekrutacji
Zajęcia terenowe z przyrody i geografii w reformowanej szkole Instytut Geografii dr hab. Danuta Piróg, prof. UP semestr letni 2019 (zajęcia terenowe, planowane w lipcu) w trakcie rekrutacji
Przyroda w reformowanej szkole: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Instytut Geografii dr hab. Danuta Piróg, prof. UP styczeń 2019 (cykl 8 spotkań: soboty) w trakcie rekrutacji
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof.UP
dr hab. Anna Wolska, prof.UP
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym Instytut Geografii dr Wioletta Kilar
dr Tomasz Rachwał
tel. 12 662 6255
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof.UP
dr Agnieszka Ciurej
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof.UP
dr hab. Anna Wolska, prof.UP
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej Instytut Geografii dr Wioletta Kilar
tel. 12 662 6255
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji
Szkolenie z zakresu wdrażania elementów programu edukacyjnego Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych Instytut Geografii dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla semestr letni 2019 w trakcie rekrutacji
Realizacja nowej podstawy programowej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych Instytut Geografii dr Wioletta Kilar
dr Tomasz Rachwał
tel. 12 662 6255
styczeń 2019 w trakcie rekrutacji

[ 1 | 2 | następna ]