Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o kursach Podstawy badań ilościowych
drukuj drukuj

Informator o kursach

Nazwa kursuPodstawy badań ilościowych
Aktualny statusrekrutacja zakończona
Rodzaj kursukurs
Organizator kursuInstytut Filozofii i Socjologii
Koordynatordr Grzegorz Dutka
E-mailgrzegorz.dutka@up.krakow.pl
Charakterystyka kursuKurs będzie miał charakter szkoleniowo – warsztatowy (min. 50% - zajęcia warsztatowe). Wraz z ukończeniem kursu, osoba uczestnicząca w szkoleniu nabywa umiejętności z zakresu konstruowania ilościowych narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet, kwestionariuszy wywiadów), w tym: umiejętności właściwego stawiania pytań do respondenta, z uwzględnieniem rodzajów pytań badawczych, hipotez, charakteru grupy docelowej. Uczestnik szkolenia pozna różnice między podejściem idiograficznym i nomotetycznym, poziomy pomiaru zmiennej, sposoby rekodowania zmiennej, a także podstawowe sposoby ankietyzacji (PAPI, CAWI, CATI, CAWI. Szkolenie nie obejmuje metod analizy materiału ilościowego.
MiejsceStacjonarnie
Dla kogo kurs jest przeznaczonyKurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia przynajmniej na poziomie licencjackim (niesocjologiczne); Osoby, które zamierzają przeprowadzić badania w ramach pracy zawodowej
Czas trwania kursu24 godziny (1 godz. =45 min); 8 x 3 dni
Planowany termin rozpoczęcia03/04/05.06.2022 r., godz. 9:00-17:00
Opłata za kurs1800.00 zł
Program kursu
Dodatkowe informacjeCzas trwania:
24 godziny (1 godz. =45 min); 8 x 3 dni.

Planowany termin rozpoczęcia:
3,4,5 czerwca 2022 r.
Godzina: 9:00-17:00 (z przerwą obiadową).

Opłatę za kurs proszę uiścić na nr konta:
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.
W tytule wpłaty za kurs proszę podać informację zgodnie ze wzorem "DK-486 + imię i nazwisko uczestnika".
WRÓĆ