Logowanie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Informator o kursach
drukuj drukuj

Informator o kursach

Wyników: 119
Nazwa kursu Organizator Koordynator Rozpoczęcie Status
Tłumaczenie dokumentów księgowo-podatkowych w parze językowej niemiecki-polski (kurs online) Instytut Neofilologii: Filologia Germańska dr Agata Mirecka Kurs rozpocznie się w momencie zgłoszenia minimum 10 kandydatów. w trakcie rekrutacji
Historia i teraźniejszość. Kurs doskonalący z zakresu historii najnowszej i problemów współczesnego świata. Instytut Historii i Archiwistyki Dr hab. Józef Brynkus, prof.UP październik 2022 r. w trakcie rekrutacji
Kurs z zakresu biblioterapii (X edycja) Instytut Nauk o Informacji UP, 12-662-6178 dr Wanda Matras- Mastalerz 19 X 2019 rekrutacja zakończona
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński marzec 2020 rekrutacja zakończona
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Tadeusz Ratusiński marzec 2020 rekrutacja zakończona
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Lidia Zaręba marzec 2020 rekrutacja zakończona
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego mgr Aleksander Gołębiewski
tel. 797 996 367
marzec 2020 rekrutacja zakończona
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa Studium Kształcenia Nauczycieli, 12-662-7249 dr Stanisław Kowal Kwiecień 2017 rekrutacja zakończona
Nauczyciel języka polskiego wobec nowej Podstawy programowej w szkole podstawowej – założenia, dylematy, problemy realizacyjne Instytut Filologii Polskiej – Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego dr Paweł Sporek 15 marca godz. 9.00 rekrutacja zakończona
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, 12-662-6604 mgr Andrzej Ziarko Maj 2017 rekrutacja zakończona
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej Instytut Historii i Archiwistyki UP, 12-662-6182 dr hab. Józef Brynkus/ dr Piotr Trojański Październik 2017 rekrutacja zakończona
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Joanna Major marzec 2020 rekrutacja zakończona
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 mgr Barbara Pieronkiewicz marzec 2020 rekrutacja zakończona
"Matematyka w działaniu"- rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Rożek marzec 2020 rekrutacja zakończona
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Elżbieta Urbańska marzec 2020 rekrutacja zakończona
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej) Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Mirosława Sajka marzec 2020 rekrutacja zakończona
Rola błędów w nauczaniu matematyki Instytut Matematyki UP, 12-662-6273 dr Bożena Olik- Pawlik
marzec 2020 rekrutacja zakończona
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej Instytut Historii i Archiwistyki UP, 12-662-6182 dr hab. Józef Brynkus/ dr Agnieszka Chłosta- Sikorska Październik 2017 rekrutacja zakończona
Kurs dziennikarski Studium dziennikarskie UP, 12-662-6147 Studium dziennikarskie UP marzec 2020 rekrutacja zakończona
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców Studium Nauki Języka Polskiego, 12-662-6164 dr Agnieszka Jasińska Październik 2017 rekrutacja zakończona
Moduł Kształcenia Nauczycieli Studium Kształcenia Nauczycieli, 12-662-7249 dr Stanisław Kowal Grudzień 2016 rekrutacja zakończona
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP 3 razy w roku: październik 2019, kwiecień i lipiec 2020 rekrutacja zakończona
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik
tel. 12 662 6261
marzec 2020 rekrutacja zakończona
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji Instytut Geografii dr Paweł Struś
tel. 126626262, 695529217
marzec 2020 rekrutacja zakończona
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe Instytut Geografii Anna Wolska
Agnieszka Ciurej
marzec 2020 rekrutacja zakończona
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej Instytut Geografii dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
tel. 12 662-62-57
marzec 2020 cztery zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 t rekrutacja zakończona
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Instytut Geografii dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
tel. 12 662-6251
marzec 2020 rekrutacja zakończona
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik
tel. 12 662-6261
marzec 2020 rekrutacja zakończona
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów Instytut Geografii dr hab. inż. prof. UP Wanda Wilczyńska-Michalik marzec 2020 rekrutacja zakończona
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej Instytut Geografii dr hab. Danuta Piróg, prof. UP marzec 2020 (1 kurs w miesiącu, po zebraniu się grupy) rekrutacja zakończona

[ 1 | 2 | 3 | 4 | następna ]